Inloggen
Ontwerpen

Een brandmeld- of ontruimingsalarminstallatie ontstaat niet op basis van een willekeurige greep van producten die op technische wijze met elkaar worden verbonden. Nee, het ontwerp wat ontstaat aan de hand van het PvE, de geldende regelgeving en normeringen dient optimaal in balans te zijn met het uiteindelijke gebruik binnen het object. Een teveel aan componenten kan lijden tot een verhoogd risico en ongewenste meldingen, te weinig componenten kan de veiligheid ondermijnen. In het PVE wordt vastgelegd hoe de bewaking is geregeld, hierin zijn 3 typen te onderscheiden: Volledig, Object of niet automatisch. Wat menig ander bedrijf uit het oog verliest zijn de belangen van de gebruiker van de installatie. Deze gebruiker beschikt immers als enige over de juiste informatie die van groot belang is voor het ontwerp en de uitvoering. Wij verzamelen deze informatie voor u en zorgt voor een ontwerp dat in overeenstemming is met de wet en regelgeving. Uw technici zijn tenslotte in staat om op locatie elke situatie kritisch te beoordelen en de juiste beslissingen te nemen.

Een greep uit onze mogelijkheden

- Ontwerpen van brandmeldinstallatie, algemeen
- Ontwerpen van brandmeldinstallatie, Aspiratie Detectie
- Ontwerpen van ontruimingsalarminstallatie, slow-whoop (type-B)
- Ontwerpen van ontruimingsalarminstallaties, Public Voice Alarm (Type-A)

Een verstandige keuze

De juiste expertise van toegepaste materialen binnen een te ontwerpen installatie en het goed kunnen inschatten van elke situatie is alleen mogelijk door kennis en ervaring. SecPro B.V. beschikt hierover en wil u dan ook graag op weg helpen bij de realisatie van een installatie waar de gebruiker geen omkijken naar heeft. Stel ons op de proef en ervaar de mogelijkheden binnen een samenwerking met SecPro B.V. Wij stellen u niet teleur en u bewijst de cliënt een grote dienst.