Inloggen
Proefbrand

Het komt wel eens voor dat er een situatie ontstaan waarin wordt afgeweken van de projecteringsrichtlijnen zoals vastgesteld in NEN2535. Deze afwijkingen worden vaak niet bewust gekozen maar ontstaan dan wanneer de situatie het niet anders toelaat. In deze gevallen is het dan ook noodzakelijk dat u als installatiebedrijf in staat bent om de gebruiker en de eisende partij van de installatie op de juiste manier te kunnen overtuigen van de gemaakte keuze.

Wij kunnen u in deze gevallen de helpende hand bieden door het uitvoeren van een zogenaamde proefbrand. Hiermee kan worden onderzocht of aangetoond of bij afwijkingen van de projecteringsrichtlijnen toch het gewenste resultaat van tijdige detectie van een beginnende brand wordt behaald. Proefbranden kunnen op diverse manieren en met diverse middelen worden uitgevoerd. SecPro kan aan de hand van een situatie analyse voor u vaststellen welke proefbrand in uw situatie het meest geschikt is. Tevens beschikt SecPro over de meest geavanceerde middelen om een proefbrand conform de regelgeving te laten plaatsvinden. Na uitvoering van de proefbrand ontvangt u een uitgebreide rapportage die vervolgens aan de eisende partij zal worden overlegd.

Zijn er nog meer argumenten om u te overtuigen?

SecPro B.V heeft een BMI 2011 certificering en is daarmee een erkend branddetectiebedrijf dat in staat is om u in elke situatie het juiste advies en ondersteuning te bieden zodat uw kostbare tijd en energie niet verloren gaat. Bent u in een situatie beland waarin een proefbrand noodzakelijk is dan zijn wij graag bereid om u hierin te ondersteunen en u van een passende aanbieding te voorzien.

proefbrand op locatie