InloggenBrandmeldinstallatie vervangen?

Een brandmeldinstallatie heeft over het algemeen een functionele levensduur van gemiddeld 10 jaar. Hierna ontstaan vaak de eerste kleine mankementen. Hét moment om de klant te informeren dat de installatie aan “vervanging” toe is.

Meestal wordt dan snel de bestaande installatie tegen het licht gehouden, de componenten geteld én de offerte naar de gebruiker kan de deur uit. Maar is het eigenlijk wel zo simpel? Helaas niet! Vaak gaat het aan het begin van de procedure mis. Wat is nu eigenlijk “vervanging”? Taalkundig betekent het woord vervangen: ‘De plaats innemen’. Conform de regelgeving bestaat het woord ‘vervanging’ echter niet. In het BouwBesluit 2012 komt nergens de term vervanging voor (in het kader van art. 6.20 en 6.23; brand en ontruiming); noch in de NEN2535 en NEN2575. Wel wordt er in het BouwBesluit gesproken over de termen ‘nieuw’ en ‘bestaand’ (in het kader van nieuwe bouw en bestaande bouw).

Conclusie: Een installatie is nieuw óf bestaand maar dus nooit vervangen!

Hieruit volgt uiteraard de vraag; Wat is bestaand en wat is nieuw?

Bestaand = dat wat al aanwezig is.
Nieuw = dat wat nog wordt geplaatst (gebouwd).
Als een brandmeldinstallatie aan het einde van de levensduur is, wordt deze dus vervangen door een nieuwe installatie.

Nieuwe installatie:

Dit houdt welgevoegelijk in dat de nieuw te plaatsen installatie dient te voldoen aan de huidige regelgeving. D.w.z. de laatste versie van het BouwBesluit 2012,
de NEN2535:2017 én NEN2575:2012. Vergeet niet dat een nieuw PvE uiteraard is vereist.

NEN8012:2015

Bovenstaande norm gaat over het brandgedrag van bekabeling (in de NEN1010 wordt naar de norm NEN8012:2015 gerefereerd). In deze normering wordt beschreven waar bekabeling aan moet voldoen.

Dit houdt in dat als u een nieuwe installatie plaatst, de bekabeling aan deze norm moet voldoen. Eerdere aanwezige bekabeling zal niet aan deze norm voldoen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal alle bekabeling in het object vernieuwd moeten gaan worden.

Let op! De nieuw toe te passen bekabeling is afhankelijk van de gebruikersfunctie van het object (zie hiervoor de CPR regeling).

Bestaande installatie:

Is er een bestaande installatie en zijn er wijzigingen uitgevoerd aan deze installatie, dan kunnen de bestaande normeringen (conform het PvE) worden gehandhaafd.
Wordt de brandmeldcentrale vernieuwd wegens defect of uitbreiding voor een zelfde type, dan wordt dit over het algemeen als ‘bestaand’ gezien en is een overstap naar nieuwe normeringen niet noodzakelijk.

Uitzonderingen:

Helaas zijn er géén uitzonderingen. Wél is het zo dat ‘bestaand’ en ‘nieuw’ altijd in een grijs gebied zitten. Het is uiteraard zo dat een installatie “even vervangen” een totaal ander prijskaartje heeft dan het plaatsen van een gehele nieuwe installatie. Zeker als er hevige concurrentie is, wordt er al snel door de installateur de keuze gemaakt voor een “vervanging”; dit om kosten te besparen. Als u als installateur ervoor kiest om een installatie te “vervangen” leg dan zeer goed vast dat dit de keuze is van de eigenaar/gebruiker. Leg duidelijk vast dat de installatie niet voldoet aan de wetgeving, samen met een opsomming wat er niet exact voldoet. Hierdoor is duidelijk dat de eigenaar/gebruiker zeer goed is geïnformeerd. Immers, u heeft een wettelijke zorgplicht. Dit om te voorkomen dat u later aansprakelijk kunt worden gesteld voor een installatie welke niet voldoet aan de huidige wetgeving. 

Wij willen u als installateur nadrukkelijk wijzen op het feit dat een installatie welke niet voldoet aan de geldende normen (zie CCV Certificatieschema), nooit kan worden opgeleverd met een
“JA”-conclusie én dat de installatie géén levercertificaat kan krijgen. Tevens is er een zeer grote kans dat de installatie niet wordt goedgekeurd bij een inspectie (uitgevoerd door een geaccrediteerde inspectie instelling).

Het niet toepassen van de juiste bekabeling conform het Bouwbesluit is op dit moment geen belemmering voor het opleveren conform het CCV Certificatieschema. Het is onduidelijk of een controle op de bekabeling in de toekomst een onderdeel gaat worden van dit schema.

Opmerking:

Soms gaat een bevoegde autoriteit akkoord met het hergebruik van de aanwezige bekabeling van een eerdere brandmeldinstallatie. Dit in het kader dat er bij een bestaand gebouw, waarin alle bestaande bekabeling niet voldoet aan de NEN8012:2015, er geen meerwaarde is aan dat éne kabeltje van een nieuwe installatie, dat wél aan de NEN8012:2015 voldoet. Dit wordt dan meestal in het PvE vastgelegd, waarbij het bevoegd gezag dit dan accordeert.

Het is echter niet bekend of deze mogelijkheid uiteindelijk op de lange termijn stand houdt. Immers, het is een afwijking welke zich “onder de norm” bevind. Het is dan ook theoretisch mogelijk dat er op een later moment (lees jaren later) word besloten dat deze mogelijkheid alsnog word afgekeurd. Waarna u als installateur aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.