Inloggen

Liftsturing: regelgeving versus eer & geweten

Zoals iedereen in de branddetectie branche weet, valt een lift onder de noemer ‘Brandbeveiligingsinstallaties’. Dit is te lezen in het handboek ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ uitgegeven door de brandweer” (laatste editie 2012). In dit boek staat exact beschreven wat een lift dient te doen bij een brand. In de NEN2535 en in de NPR2576 staat beschreven hoe dit technisch aan elkaar gekoppeld dient te worden. 

 

Hoewel dit allemaal zeer duidelijk lijkt, is er de eeuwige discussie over het feit wat een lift nu exact is. Met andere woorden: Wat is de definitie van een lift? Dit staat beschreven in de betreffende NEN- en EN-normen (er zijn tegenwoordig zo veel normen dat we hier niet dieper op in gaan). Maar wat als een lift niet onder een NEN of EN als zijnde lift ressorteert? Dan valt deze onder de zogenaamde ‘machinerichtlijn’.  Een voorbeeld van liften welke onder de machinerichtlijnen vallen zijn hefplateaus. Dit zijn onder andere de welbekende prefab liften die we ook wel in winkels tegenkomen.
In het handboek Brandbeveiligingsinstallaties staat helaas niets beschreven over hef-apparatuur welke onder de machinerichtlijn valt.

 

Gelukkig is er een oplossing voor deze situatie. Deze oplossing heet “bonus pater familias” In correct Nederlands: “goed huisvaderschap”.  Dit is een juridisch principe dat stelt dat de wet er vanuit gaat dat iemand (of bedrijf) zich redelijkerwijze als een verantwoordelijk persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.

 

Dit houd vrij vertaald in:
Bij een brandmelding dient een lift naar de hoofdstopplaats gestuurd te worden én moet de lift met open deuren geparkeerd worden. Op deze wijze kan de lift niet gebruikt worden én kan de brandweer zien dat er geen mogelijke liftopsluiting is. Is het géén lift volgens de NEN- en EN-normeringen maar een lift volgens de machinerichtlijn, dan is het nog steeds een lift. Dus hoort deze gestuurd te worden.
Voelt het als een lift, ruikt het als een lift en ziet het er uit als een lift? Dan is het een lift! Alles wat op een lift lijkt dient welgevoegelijk gestuurd te worden.

 

In de navolgende situaties kan een uitzondering gelden:

  • Liften welke niet voor personen geschikt zijn (goederenliften).
  • Personenliften welke “niet stuurbaar” zijn. Dit zijn meestal liften van een dergelijke leeftijd dat deze niet stuurbaar zijn én niet stuurbaar gemaakt kunnen worden. Deze uitzondering dient te worden accordeert door het bevoegd gezag! De realiteit is dat het bevoegd gezag dit slechts zeer zelden toestaat (immers 99,9% van de liften kan worden aangepast).

 

Houd altijd het navolgende in het achterhoofd:

De eigenaar/gebruiker van een object is een leek op het gebied van branddetectie en vaart blind op de expertise van het installatiebedrijf. Het is aan u om de eigenaar/gebruiker van het juiste advies te voorzien (wettelijke zorgplicht).

 

Conclusie

U geeft het advies om alles wat op een lift lijkt te sturen, u installeert alles volgens de normeringen en u hoeft nooit (aan de wetgever) uit te leggen waarom er iemand op het verkeerde moment (lees bij brand) in een lift ingesloten was…en het al dan niet heeft overleefd…