Inloggen
 
Opleveren

Het opleveren van de installatie dient, zoals is vastgelegd in de nieuwe BMI2011 regelgeving van het CCV, te geschieden door het branddetectiebedrijf. Tijdens deze oplevering worden alle tot de installatie behorende componenten functioneel getest waardoor de gebruiker kan vertrouwen op een goed functionerende installatie. SecPro B.V. coördineert deze oplevering samen met u zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Ook dragen wij de zorg voor de levering van het logboek met alle relevante stukken die noodzakelijk zijn voor de gebruiker van de installatie. Wij beoordelen uw revisie tekeningen en adviseren u bij het opstellen van het blokschema.

Waarom kiezen voor onze diensten?

Gedrevenheid binnen de wereld van brandmeld- en brandbeveiligingsinstallaties en het beschikken over de ervaring en kennis maakt het voor ons makkelijk om in elke situatie een uitdaging te vinden. Wij bieden u tevens die extra support op de momenten dat u zelf wel eens om een oplossing verlegen zit. Het projectmatig inspringen bij storingen is nog nooit een probleem voor ons geweest. Ons motto luid; "een tevreden klant is de basis naar een goede toekomst".

Bij de oplevering wordt gewoonlijk de volgende procedure aangehouden:
  - Voorbespreking met de Beheerder (Opgeleid Persoon) en met het installatiebedrijf
  - Administratieve controle logboek:
     * Programma van eisen/ Basisdocument Brandbeveiliging,
     * certificaten/attesten,
     * installatieplattegronden,
     * blokschema's,
     * functiematrix,
     * logboek invulstaten,
     * verslagen van proefbranden,
     * etc.
  - Visuele controle apparatuur, projectie en installatiewerk
  - Functionele test brandmelders en brandmeldcentrale
  - Controle stuurfuncties (functionaliteit t/m de te sturen apparatuur)
  - Controle doormelding brand en storing (tot in de alarmcentrale)
  - Uitvoeren noodzakelijke proefbranden (indien van toepassing)
  - Meting voeding/noodvoeding
  - Meting geluidssterkte akoestische signaalgevers (voor zover van toepassing en noodzakelijk)
  - Instrueren van de Opgeleid Persoon (OP)
  - Nabespreking met de Beheerder (Opgeleid Persoon) en het branddetectiebedrijf