Inloggen

De laadpaal

Sinds enige tijd is de elektrische auto zeer in opkomst. De aantallen op de weg nemen sterk toe, maar zoals altijd met ‘nieuwe technologie’ blijven normeringen en wetgeving ver achter. Soms zelfs zo ver dat niemand weet waar deze aan toe is.

Iedereen kent het spreekwoord “al doende leert men”. En op dit moment leert de brandweer enige zeer wijze lessen.  De laadpaal is een klein, maar vooral cruciaal onderdeel bij een autobrand én met name als deze in een parkeergarage zijn geplaatst.  

Is een laadpaal buiten geplaatst, dan kan de brandweer de kabel afkoppelen vóórdat deze start met het blussen van de elektrische auto.

De laadpaal in de parkeergarage

In een parkeergarage is dit een zeer grote uitdaging. Bij brand kan rook niet (gemakkelijk) weg. Het zicht is zeer klein tot nihil. De eerste actie van de brandweer is het afkoppelen van de energievoorziening, immers een elektrische brand blussen kan levensgevaarlijk zijn.

 

Het probleem komt dan ook direct naar voren. Hoe schakelt de brandweer de energievoorziening uit zonder goed zicht? Het antwoord is hard maar eenduidig: : Als het even kan… NIET…  Vaak is de beste  en enige oplossing de elektrische auto gecontroleerd laten uitbranden. Er zijn zelfs auto’s welke alleen te blussen zijn als deze in een bak water wordt ondergedompeld. Sterker nog, de gevaren kunnen voor de brandweerman zo groot zijn dat deze niet eens de parkeergarage betreed.

In de laatste uitgave van het boek “Brandbeveiligingsinstallaties” (2012) staat niets over “de laadpaal”. De meeste installateurs schenken dan ook geen aandacht aan de laadpaal. Gelukkig geven steeds meer gemeenten de laadpaal wel de aandacht die deze verdiend. Het bevoegd gezag wil dan ook vaak dat laadpalen worden uitgeschakeld bij een brandmelding.

Voor de elektrotechnici onder ons; Het laadvermogen van een snel-lader wordt steeds groter. Er komen nu al snel-laders met een vermogen van 350kW op de markt. Stelt u zich eens voor wat er gebeurd als de brandweer een kabelverbinding  geforceerd onderbreekt/knipt/breekt welke een energiehoeveelheid transporteert tussen de 11-350kW….

Buiten de eis van het bevoegd gezag geld ook hier “bonus pater familias” In correct Nederlands: “goed huisvaderschap”.  Dit is een juridisch principe dat stelt dat de wet er vanuit gaat dat iemand (of bedrijf) zich redelijkerwijze als een verantwoordelijk persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen. U als installateur kunt dus verantwoordelijk zijn als u niet het juiste advies geeft of niet de juiste actie uitvoert.

Houd altijd het navolgende in het achterhoofd:

De eigenaar/gebruiker van een object is leek op het gebied van branddetectie en vaart blind op de expertise van het installatiebedrijf. Het is aan u om de eigenaar/gebruiker van het juiste advies te voorzien (wettelijke zorgplicht).


Kortom: Geef het advies om alle laadpalen in een parkeergarage uit te schakelen bij brand, u installeert alles volgens de normeringen en u hoeft nooit (aan de wetgever) uit te leggen waarom er een complete parkeergarage is uitgebrand.  Trouwens…..geef hierbij niet alleen aandacht aan “nieuwe” objecten, maar adviseer de klant ook bij bestaande objecten.


Advies Brandweer Nederland

Realiseren laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in parkeergarages.
Klik hier om het advies van Brandweer Nederland te lezen.