Inloggen

Groene stroom voor een betere wereld
De populariteit van groene stroom is immens toegenomen en dit resulteert onder andere in een enorme toename van zonnepanelen. Een hele positieve ontwikkeling, want ook wij zijn voor een beter milieu.

Echter als erkend branddetectiebedrijf vinden wij het noodzakelijk om toe te lichten wat de nadelen qua brandgevaar zijn. Steeds vaker verschijnen er berichten dat vuurbestrijders een groter gevaar lopen bij brand in combinatie met zonnepanelen.

Bij het betreden van een pand om brand te blussen, zal direct de elektrische installatie uitgeschakeld worden. Water en elektriciteit gaan nu eenmaal niet samen. Als er zonnepanelen aanwezig zijn moet de brandweer op zoek naar de omvormer. Deze kan zich overal in het pand bevinden. Hierbij gaat kostbare tijd verloren, want er kan pas gestart worden met blussen als het elektrisch veilig is.

Voor de veiligheid van de brandweer én om de blussing te bevorderen is het van groot belang dat elektrische installaties zo snel mogelijk worden uitgeschakeld bij een brand. Dit kan direct door een sturing bij een brandmelding van het brandmeldsysteem.

Overigens ligt het in de lijn der verwachting dat bij de volgende uitgave van het boek “Brandbeveiligingsinstallaties” uitgegeven door de brandweer, een zonnepaneel installatie valt onder een “brandbeveiligingsinstallatie”. Het is dan een verplichting dat de zonnepaneel installatie wordt uitgeschakeld. 

Jouw expertise is van belang
De eigenaar van zonnepanelen vaart in de meeste gevallen blind op de expertise van de installateur. Het is dan ook aan jou als professional om het juiste advies (wettelijke zorgplicht) te geven.


Ons advies
Geef altijd het advies om zonnepanelen direct uit te schakelen bij brand en installeer alles volgens de normeringen. Hiermee voorkom je onnodig gevaar! Dit advies is voor bestaande en nieuwe objecten. Wil de eigenaar niet dat de zonnepanelen worden uitgeschakeld? Leg dit dan schriftelijk vast, zodat hij verantwoordelijk is voor de mogelijke gevolgen.