Inloggen


Onderhoud & Service

Onderhoud betekent voor veel installatiebedrijven een grote investering in apparatuur en tijd. SecPro B.V. kan het onderhoud voor u uitvoeren en u van veel omslachtige administratieve zaken ontzien. Nooit een discussie meer over benodigde erkenningen of rapportages waardoor u als installatiebedrijf professionaliteit uitstraalt.

Het brede pakket aan onderhoud en service omvat de volgende veiligheidsvoorzieningen;

Brandmeldcentrales/installaties

Brandmeldinstallaties worden in beginsel aangelegd om de veiligheid van personen in een gebouw te kunnen waarborgen. Ook het beperken van schade aan roerende en onroerende goederen speelt voor verzekering en eisende partijen een belangrijke rol. Reden te meer om verder te kijken dan uitsluitend de aanleg van de installatie. De techniek is immers onderhevig aan veroudering waardoor de “scherpte” van de installatie gedurende de tijd afneemt.

Om een brandmeldinstallatie in de vereiste staat van paraatheid te houden is het preventief en correct onderhoud van evident belang. SecPro B.V. beschikt over de juiste middelen om een brandmeldinstallatie preventie maar ook correctie in de opperste staat te houden. Tevens beschikt SecPro B.V. over jarenlange ervaring en productkennis om preventief en correctie onderhoud exact volgende NEN2654-1 uit te voeren. Wij garandeerden u dan ook dat de installatie na het preventieve onderhoud weer in de vereiste staat zal verkeren. SecPro B.V. voert het onderhoud uit volgens de BMI 2011 regelgeving en is als branddetectiebedrijf tevens gemachtigd om op basis van het Rapport van Onderhoud de certificaatverlenging voor u te realiseren.

Noodverlichting

Een correcte signalering van vluchtwegen en vluchtdeuren is een essentieel onderdeel van de brandveiligheidsvoorzieningen van een pand. SecPro B.V. kan deze voorzieningen voor u in kaart brengen en toetsen op de wettelijke regelgeving.

Onderhoud brandmeldcentrales

Contact

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor onderhoud en profiteer daarbij tevens van onze 24 uur beschikbare helpdesk voor de momenten dat support en advies noodzakelijk is.