Inloggen

Inflatietoeslag met onmiddellijke ingang

Januari 2022 prijswijzigingGeachte gewaardeerde klant,

Honeywell blijft zich inzetten om te investeren in ons partnerschap en toonaangevende systemen te leveren voor alle productlijnen. Terwijl de wereldmarkten blijven reageren op omstandigheden binnen de wereldwijde toeleveringsbasis, blijft Honeywell ijverig werken aan het minimaliseren van de inflatoire impact. De materiaalkosten, met name die van elektronische componenten, zijn de afgelopen maanden aanzienlijk blijven stijgen en hoewel wij de inflatiedruk grotendeels hebben opgevangen, moeten we de gestegen kosten compenseren.

Ons doel is onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen en tegelijkertijd onze toeleveringsmogelijkheden te verbeteren. Om dit te bereiken hebben wij geen andere keuze dan een extra inflatoire toeslag door te berekenen aan onze partners.

Inflatietoeslag

• Met onmiddellijke ingang zullen alle zendingen een inflatietoeslag van 4% bevatten. Let op: deze toeslag wordt toegevoegd aan uw factuur en alle eerdere toeslagen (inclusief de onlangs aangekondigde vrachttoeslag van 4%) blijven van kracht.
• Wij zullen stoppen met het toepassen van de vrachttoeslag en de inflatietoeslag voor elke nieuwe bestelling die na 10 januari 2022 wordt geplaatst.

Hoewel het binnen ons vermogen ligt om een deel van onze kosten door te rekenen om effectief samen te werken met onze gewaardeerde partners, is het van essentieel belang dat deze nieuwe toeslagen niet bedoeld zijn om juridisch bindende overeenkomsten tussen Honeywell en onze klanten te wijzigen.

2022 Prijswijzigingen

• Aangezien de kosten van producten, logistiek en arbeid blijven stijgen, achten wij het noodzakelijk om onze catalogusprijzen met ingang van 10 januari 2022 met 8% te verhogen.
• Alle achterstallige bestellingen die vóór 10 januari zijn geplaatst, zullen gefactureerd worden aan de 2021 prijzen, maar blijven onderworpen aan de vracht- en de inflatietoeslag.

Door uw feedback in deze moeilijke tijden ter harte te nemen, zijn wij vastbesloten onze producten en diensten zo goed mogelijk aan onze klanten aan te bieden. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen die zich voordoen.

Uw Account Manager zal al uw vragen aangaande uw nieuwe prijzen beantwoorden. Wij zijn u erkentelijk voor uw loyaliteit en uw steun bij het doorvoeren van deze wijzigingen.


Met vriendelijke groeten

Lionel Caillat
Vice President and General Manager
Honeywell | Commercial Fire EMEA