Bedrijfshulpverlener

Wat betekent BHV voor uw bedrijf?

Het is wettelijk vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet dat werkgevers zorg dragen voor het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het is dus zaak om dit voor uw bedrijf goed te regelen.

3 kerntaken van bedrijfshulpverlening

- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
- Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
- Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het pand.

Opleiding BHV

Het is belangrijk om een goede opleiding aan te bieden voor de aangewezen bedrijfshulpverleners (BHV'ers) in uw bedrijf. Tijdens een BHV-opleiding leren de cursisten de basiskennis en vaardigheden om juist te kunnen handelen in een noodsituatie op de werkvloer. De opleiding richt zich op de 3 kerntaken van de bedrijfshulpverlening.

SecPro B.V. kan als aanbieder van producten voor brandveiligheid uw bedrijf adviseren op het gebied van bedrijfshulpverlening en het aanbod aan opleidingen/cursussen.