Inloggen


 
SecPro B.V. en CPR?


De brandveiligheid in gebouwen wordt steeds belangrijker. Om deze veiligheid in gebouwen te verbeteren zijn er door de Europese unie mede eisen gesteld aan de brand eigenschappen van kabel (CPR) Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) ingegaan. Het doel is om betrouwbare informatie over bouwproducten met betrekking tot hun prestaties te verstrekken. De geharmoniseerde Europese norm 'EN 50575:2014' specificeert eisen betreffende het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in bouwwerken. De nieuwe regelgeving heeft niet alleen met name gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor importeurs, distributeurs en eindgebruikers.

 

Waarom?
Elk jaar sterven er in Europa ruim 4000 mensen als gevolg van brand. Zeker 90% van onze tijd brengen we door in gebouwen, waar ook 90% van de branden plaatsvindt. Deze vernieuwde Europese regelgeving is een uniek keerpunt om de veiligheid te verbeteren.

Hoe?
In Nederland is de toepassing van de brandclassificatie, zoals in de Europese norm EN 50575 met betrekking tot verbeterd gedrag bij brand aangegeven, uitgewerkt in de Nederlandse norm NEN 8012. De NEN-8012 is van toepassing op laagspannings- en middenspanningskabels, maar ook signaal-, data- en glasvezelkabels die zijn geïnstalleerd in vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken. De nieuw uitgekomen NEN 1010:2015 verwijst al naar de norm NEN 8012 met als doel het ontstaan en de ontwikkeling van brand en rook te beperken. 
Voor kabels betekent dit dat deze worden getest op brandeigenschappen. Het brandgedrag moet worden ingedeeld naar Euroklassen en niet meer naar de bestaande brandnormen voor kabels in zowel bouwkundige als civieltechnische werken.
  

In de NEN-8012 zijn voor de kabels de volgende brandklassen relevant met betrekking tot gedrag bij brand:

 

 

· B2 (lage brandbijdrage)
· C (beperkte brandbijdrage)
· D (gemiddelde brandbijdrage)
· E (hoge brandbijdrage)


Naast het gedrag bij brand zijn ook de aanvullende klassen opgenomen, zoals rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en corrosiviteit / zuurgraad van verbrandingsgassen (a).
Afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw en de risicofactoren dient een kabel met de juiste brandklasse geselecteerd te worden. De ingangsdatum van de nieuwe norm is 10 juni 2016. Er is een overgangsperiode vastgesteld vanaf 1 juli 2017. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2017 de producten die onder de scope van deze norm vallen moeten worden voorzien van CE markering op het moment dat ze in de handel worden gebracht. In de handel brengen betekent dat het product voor het eerst op de markt wordt aangeboden.
Dit is voornamelijk van toepassing op fabrikanten en importeurs.


CE-markering en Prestatieverklaring

Vanaf de ingangsdatum geldt voor bouwproducten de verplichting om bij de CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring op te stellen, een Declaration of Perfomance (DoP). Dit certificaat is productafhankelijk en dient een uniek, en traceerbaar nummer te hebben; het DoP-nummer. Wanneer een kabel wordt geïnstalleerd dient de installerende partij allereerst toonbaar te kunnen maken – aan de hand van een NEN8012 berekening – hoe hij gekomen is tot de keuze van de kabel gezien de toepassing. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant/leverancier om duidelijk aan te geven welke kabel aan welke brandclassificatie deze voldoet. Tenslotte moet de kabelfabrikant aantonen dat de kabel is getest volgens de EN 50575 brand- en testmethode. Dit alles moet zijn gezien en goedgekeurd (‘witnessing’) door een derde partij, een zogenaamde ‘notified body’. Het resultaat is de Declaration of Perfomance (DoP). Op dit certificaat staat ook de geregistreerde naam en adres van de producent van de kabel, het fabrikant product nummer, het referentienummer van de prestatieverklaring, het jaartal van uitgifte van het certificaat, de productomschrijving, de behaalde CPR classificatie (de prestatie) wat leidt tot een CE-markering. Het gaat hierbij om bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde productnorm vallen en waarvan de overgangsperiode (co-existentieperiode) inmiddels verstreken is.


Om aan de nieuwe wet- en regelgeving te voldoen levert SecPro een nieuw assortiment kabels volgens de nieuwe Europese brandklassen. De nieuwe artikelnummers zijn al beschikbaar en ook te vinden op onze webshop. Met bijvoorbeeld het zoekwoord: “CPR” ziet u in één oogopslag alle CPR kabels in verschillende brandklassen. Indien geïnteresseerd naar een conversielijst van de niet CPR kabel naar CPR. Kunt u dit opvragen bij verkoop.

SecPro B.V. bied u ook de mogelijkheid tot volgen van een CPR training op onze Locatie te Deurne.
Geïnteresseerd? Informeer naar de mogelijkheden bij uw accountmanager.